Wiatropylne rośliny pożytkowe przedwiośnia

Pszczoła zbierająca pyłek z kotków leszczyny

 

  1. Leszczyna

  2. Olsza czarna

  3. Topola osika

 

Patrząc na lasy, zagajniki i przydrożne zadrzewienia możemy teraz łatwo rozpoznać kwitnące krzewy i drzewa. Na żółto kwitną krzewy leszczyny, na brązowo olchy czarnej, a srebrzą się topole osiki. Wszystkie trzy zakwitają podłużnymi baziami i wszystkie trzy stanowią pierwsze źródło pyłku dla pszczół. Wszystkie są zapylane przez wiatr i ich pyłek dostępny jest dla pszczół tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych czyli przy ciepłej i bezwietrznej pogodzie.

 

Leszczyna pospolita Corylus avellana - krzew z rodziny brzozowatych, pospolity na terenie całej Polski, uprawiany też w sadach i ogrodach. Jest to roślina jednopienna, czyli kwiaty obu płci występują na jednym krzewie. Kwiaty męskie zebrane są w zwisające długie kotki zgrupowane po 2-4, zaś kwiaty żeńskie w pąkach z widocznymi czerwonawymi znamionami. Latem dość często na liściach pojawia się spadź.

 

Olsza czarna Alnus glutinosa - rośnie w miejscach podmokłych - wzdłuż brzegów rzek lub drobnych cieków, na bagnach, wąwozach, bagiennych lasach liściastych. Poznamy ją po wydłużonej, luźno ulistnionej koronie i czarnej korze, jej białe drewno na powietrzu zmienia kolor na pomarańczowy.  Olsza jest gatunkiem jednopiennym. Kwiaty męskie mają postać wydłużonych kotków barwy purpurowoczerwonej, natomiast kwiatostany żeńskie przekształcają się w trakcie dojrzewania w 2 centymetrowe szyszeczki. Te małe szyszeczki pozostają na drzewach przez całą zimę i dzięki temu możemy olszę łatwo rozpoznać. Nasionka olszy są ulubionym zimowym pokarmem czyżyków.
 

Topola osika inaczej zwana drżącą  Polulus tremula - jest gatunkiem pionierskim, potrzebuje dużo światła, bardzo łatwo się rozsiewa. Rośnie na brzegach lasów liściastych i mieszanych, porasta nieużytki i miejsca opuszczone. To wysokie drzewo o prostym pniu i oliwkowo szarej korze. Kwitnie najwcześniej ze wszystkich topól. Jest rośliną dwupienną czyli mamy osobniki męskie i żeńskie. Kwiaty męskie to długie, szaro owłosione kotki z karminowo czerwonymi pylnikami. Latem na liściach może pojawić się spadź.

 

Warto zatem dbać o nasze rodzime gatunki, bo także one są ważne dla pszczół i innych zwierząt.

 

 

Pszczoła zbierająca pyłek z kotków leszczyny
Pszczoła zbierająca pyłek z kotków leszczyny pospolitej
Kotki leszczyny pospolitej
Kwiatostany męskie leszczyny pospolitej
Kwitnące krzewy leszczyny pospolitej
Kwitnące krzewy leszczyny pospolitej
Kotki olszy czarnej
Kwiatostany męskie olszy czarnej
Kotki olszy czarnej
Kotki i szyszeczka olszy czarnej
Kwitnąca olsza czarna
Kwitnąca olsza czarna
Pszczoła zbierająca pyłek z kwiatu topoli osiki
Karminowo czerwone pylniki kwiatostanu męskiego olszy czarnej
Karminowo czerwone pylniki kwiatostanu męskiego topoli osiki
Pszczoła zbierająca pyłek z kwiatostanu topoli osiki